FTS - Forumteaterföreningen i Sverige, De förtrycktas teater
Är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Forumteater är den mest kända av olika teatermetoder inom ”De förtrycktas teater” - teater som syftar till att bryta människors inre och yttre förtryck. Forumteaterns skapare är Augusto Boal, brasiliansk regissör, författare, teaterman och pedagog. ”De förtrycktas teater” förekommer över hela världen i omkring 60 länder. På engelska kallas ”De förtrycktas teater” Theatre of the Oppressed, TO.
RFTS (Riksföreningen de Förtrycktas teater i Sverige) bildades 1992 och bytte 2002 namn till FTS (Forumteaterföreningen i Sverige).
FTS uppgift ska utveckla och sprida forumteatermetoden och andra närliggande former. Läs mer i STADGARNA.

 .

 FTS
Association of Forum Theatres in Sweden, theatre of the Oppressed
FTS is an association which is politically and religiously unbound. Forum Theatre is the most famous of different theatre methods within “The theatre of the Oppressed” – a theatre form whose aim is to break through people’s internal and external oppression. The creator of Forum Theatre is Augusto Boal, a Brasilien personality and pedagogue.

 

 RFTS – National Association of the Theatre of the Oppressed in Sweden – was founded in 1992; in 2002 the Association changed names to FTS – Association of Forum Theatres in Sweden.

The aim of FTS is to develop and spread the Forum Theatre method and other similar methods.

FTS organizes a yearly Forum Theatre Festival, a meeting place for all people who are interested in Forum Theatre.


Contact name:
Ylva Möller, secretary general
Address: Munkebrogatan 10, 61490 Söderköping
Phone: 0121-20437,     070-3049091
E-mail: danstorp1@hotmail.com

Chairman:
Lennart Ottosson
E-mail: lennart38@telia.com

Board members:

Carina Halvarsson
E-mail: carina.halvarsson@yahoo.se
Lisa Göransson
E-mail: lisagoransson@hotmail.com
Anne-Christine Samuelsson
E-mail:anki_samuelson@hotmail.com
Bosse Johansson
E-mail: BOSSE.JOHANSSON@landskrona.se
Louise Thorén
E-mail: luttan2@hotmail.com
Kristian Fransila
E-mail: kristianfransila@hotmail.com

 

FTS  organiserar årligen Forumteaterfestivalen, en mötesplats för alla människor som är intresserade av forumteater.