Styrelsen
Här finner du information om föreningens styrelse.

Lennart Ottosson                         
Gulkremlag. 60
749 45 Enköping
lennart38@telia.com
0171-33573, 070-2669087
Ordf.

Ylva Möller
Munkebrog. 10
614 34 Söderköping
danstorp1@hotmail.com
0121-20437, 070-3049091
Sekr.


Bosse Johansson
BOSSE.JOHANSSON@landskrona.se
Tel. 0418 - 47 37 19
Stora Strandvägen 11 n
261 31 Landskrona
Kassör

Carina Halvarsson
Högerudsgatan 26a
216 14 Limhamn
carina.halvarsson@yahoo.se
Ledamot


Anne-Christine Samuelsson
Jägmästareg. 10
233 43 Svedala
anki_samuelsson@hotmail.com
040-120018, 073-6314863
Ledamot

Lisa Göransson
Degebergav.146-16
270 33 Vollsjö
lisagoransson@hotmail.com
0416-32056, 0735-604508
Ledamot

Kristian Fransila
kristianfransila@hotmail.com

Suppleant

Louise Thorén
Upplandsplan 6
214 29 Malmö

luttan2@hotmail.com
070-5480593
Suppleant

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

carina.halvarsson@yahoo.se
0703-106097
Ledamot