Bli medlem

Sätt in medlemsavgiften, 200 kr (150 kr för studerande/arbetslösa) på FTS postgirokonto 419 09 02-9. Skriv namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet.