Information per E-post
Du FTS-medlem som inte fått senaste information per e-post
( t.ex den här om Mårtens fond) v.g. sänd din e-postadress till Ylva Möller
halsalarande@telia.com.
Ylva Möller, sekr.
Tfn: 0121-204 37
070-304 90 91