För dig som vill veta mer

Historik - forumteater
Forumteater skapades av Augusto Boal (1931-) under 1960 och 70-talen i Latinamerika. Metoden användes som en motreaktion och ett försök till att stoppa det förtryck som folket i Brasilien och andra latinamerikanska länder var utsatta för av militär och regeringar under 1960- och 70- talen. Boal har varit verksam som regissör, pedagog, författare, dramaturg och dramatiker. Han var 1956- 1971 konstnärlig ledare för Arenateatern i Sao Paulo. I Brasilien och Peru skapade han tillsammans med Arenateatern ”De förtrycktas teater”.
Efter militärkuppen i Brasilien (1964) blev det svåra tider för Arenateatern som vände sin teater till folket och spelade på gator och fabriker. I början på 70-talet gick Boal i landsflykt men efter nästan tjugo år i utlandet kunde han återvända till Brasilien.
Boal reser fortfarande runt i hela världen och håller workshops och inspirerar människor till att arbeta med ”De förtrycktas teater”. Han har efter sin återkomst till Brasilien blivit vald till kommunpolitiker i Rio de Janeiro, där han har arbetat med att ”teateralisera politiken”.

Forumteater är den metod som är mest spridd och använd men inom ”De förtrycktas teater” ingår även flera andra tekniker som exempelvis osynlig teater och bild/staty teater.
Forumteater är ett sätt att öva inför verkligheten och att gå från passiv åskådare till huvudrollsinnehavare i sitt liv.
När Boal arbetade i Europa ansåg han först att här inte fanns något förtryck. Men efter att ha vistats i Europa en tid såg han att förtrycket fanns, men såg annorlunda ut. Då myntade han uttrycket "Cop in the head” (polisen i huvudet) och för att arbeta med detta inre förtryck skapade han ”Rainbow of desire” som också ingår i "De förtrycktas teater”.
1977 kom Boal till Sverige för första gången, introducerad av Claes von Retting, författare och regissör, sen dess har han varit här väldigt ofta och hållit kurser, föreläsningar och workshops.
Katrin Byréus är den som anpassat och introducerat forumteater till en bredare publik i Sverige. Detta har hon gjort främst med boken Du har huvudrollen i ditt liv som används flitigt bl.a. inom lärarutbildningen.

Så här kan det gå det till
Ett forumteaterspel går ofta till så att skådespelarna gör en scen på tio- femton minuter om ett socialt/politiskt problem. Scenen presenterar enbart dåliga eller otillräckliga lösningar på problemet. Scenen spelas upp för gruppen och efter detta förklarar man att den ska spelas upp en gång till men att de passiva deltagarna nu kan byta ut den person på scenen som blir förtryckt. När åskådaren vill byta ut ropar den stop!, skådespelarna ”fryser” i sina positioner och ”inhopparen” får prova sitt förslag som kan bryta förtrycket. Ofta leds forumteater av någon, vars funktion kallas för joker. Jokern fungerar som en länk mellan publik och skådespelare. Många forumteaterföreställningar börjar med att deltagarna får diskutera de frågor som forumteaterspelet ska handla om. Detta görs genom värderingsövningar som kan beskrivas som ett slags övningar för att reflektera över attityder och tankar inom områden som saknar givna svar.

 

Litteratur
Det är i stort sett omöjligt att få tag på böcker av Augusto Boal på svenska eftersom de är slut på förlagen. Dock har de flesta bibliotek dem. Ett annat sätt är att köpa dem på engelska b la på nätet.

Här är några böcker av Boal:
Boal, Augusto, 1978, För en frigörande teater, Gidlunds
Boal, Augusto, 1979, De förtrycktas teater, Gidlunds
Boal, Augusto, 1980, Förtrollad, förvandlad, förstenad, Gidlunds
Boal, Augusto, 1992, Games for Actors and Non- Actors, Routhledge
Boal, Augusto, 1995, The Rainbow of Desire
Boal, Augusto, 1998, Legislative theatre : using performance to make politics, Routhledge

I Sverige har Katrin Byréus (dramapedagog, lärare, författare och konsult) utvecklat forumteatern genom att bl a använda värderingsövningar. Av Byréus kan du läsa:
Byréus, Katrin, 2001, Du har huvudrollen i ditt liv, Liber, Stockholm
Byréus, Katrin, 1994, Grus och Glitter, KSAN
Byréus, Katrin, 2001, Bella: Grus och glitter 2: för tjejgrupper, KSAN
Byréus, Katrin, 1998, Stormens öga, KSAN
Byréus, Katrin och Snickars, Kjell, 1998, Risken finns- ett material för killgrupper Folkhälsoinstitutet

Om värderingsövningar kan du läsa i:
Steinberg, M. John, 1994, Aktiva värderingar för 2000-talet, Ekelunds förlag, Solna