FTS - Forumteaterföreningen i Sverige

Är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Forumteater är den mest kända av olika teatermetoder inom ”De förtrycktas teater” - teater som syftar till att bryta människors inre och yttre förtryck. Forumteaterns skapare är Augusto Boal, brasiliansk regissör, författare, teaterman och pedagog. ”De förtrycktas teater” förekommer över hela världen i omkring 60 länder. På engelska kallas ”De förtrycktas teater” Theatre of the opressed, TO.
RFTS (Riksföreningen de Förtrycktas teater i Sverige) bildades 1992 och bytte 2002 namn till FTS (Forumteaterföreningen i Sverige).
FTS uppgift ska utveckla och sprida forumteatermetoden och andra närliggande former. Läs mer i STADGARNA.