Grattis - du är medlem i FTS!
Det innebär att du har möjlighet att söka fondmedel ur Mårtens fond.
Du kan söka till det där projektet som du så gärna vill dra igång, den där kursen som skulle utveckla eller fylla dig, eller tipsa oss i fondgruppen om någon eller några som du helt enkelt tycker borde premieras för något de har gjort!

BAKGRUND:
Dramapedagogen Mårten Zotterman dog i Indien 4 januari 1999. Efter den chock som drabbade oss alla tog en av Mårtens många vänner, Lena Gunnarsson, initiativet till en fond i Mårtens namn. Fonden instiftades på RFTS:s årsmöte i Gävle i mars 1999 och föreningen beslöt genast att skänka 5.000:-. Senare samma år fogades 40.000:-, utgörande Mårtens egna besparingar, till fonden. Förhoppningen är att den undan för undan fylls på med nya bidrag.
En fondgrupp (med medlemmar ur RFTS och ur Mårtens familj) bildades, stadgar utarbetades och dessa godkändes på årsmötet i mars år 2000 i Landskrona. 10.000 :- kan varje år delas ut till en eller flera personer, en eller flera grupper, som vill arbeta vidare i Mårtens anda.
Vid festen på Forumteaterfestivalen 3 mars 2001 i Varberg tilldelas två nystartade grupper
SPELA ROLL i Falkenberg
STOPP i Stockholm
 De fick 5000:- vardera som »igångsättningsbidrag«.
År 2002 tilldelades IFK Kärlek 10 000 på festivalen i Garpenberg
2003 fick den gotländska gruppen Drimb 7000 på festivalen på Fårösund.
År 2004 fick föreningens styrelse 10 000 som delades ut i samband med festivalen i Enköping. Nedan kan du läsa om hur styrelsen har använt sina pengar!

SÅ HÄR GÖR DU OM DU VILL SÖKA:
Berättigad att söka är alla som är medlemmar i FTS.
Ansökningstiden går ut den 31 januari 2005.
Skriv och berätta så noggrannt som möjligt om ert projekt/din kurs eller vad det är du söker för och sänd ansökan till:
            Mimmi Zotterman        
            Ekebyvägen 18
            16839 Bromma
Har du några frågor så ring gärna Lena Gunnarsson, tel 0522 – 203 82  eller Mimmi Z tel 08/26 16 50

HUR EN SÅPBUBBLA KAN BLI EN BALLONG:
Så här skrev Mimmi, Mårtens mamma, om fonden när den nyligen startats – och det gäller än:

“När Mårten blev så svårt skadad i Indien att han låg i coma fick vi veta det genom SOS International i Köpenhamn. En av hans vänner  där hade kontaktat dem. Det var på söndagskvällen vid 6-tiden den 3 januari 1999.
 Tidigt på måndagsmorgonen den 4 januari reste Max, Mårtens yngre bror, och jag till Indien. SOS hade uppmuntrat oss att göra det, de hade ordnat med läkarkontakter, visum, flygbiljetter, hotell, allt, och de höll kontakt med oss hela tiden under vår resa, som varade precis så länge som vi behövde.
Men innan resan kunde börja förberedas undersökte vi febrilt om Mårten hade någon försäkring – SOS arbetar med försäkringspengar från andra bolag.  Därför har en bild blivit så tydlig för mig: många, många har bidragit med små belopp, som små, små utspridda klossar. Så behöver någon dem och vips samlas de ihop till ett jättetorn.
I vår kommer 10.000:- att betalas ut från Mårtens fond till någon eller några medlemmar i RFTS. Fonden innehåller ungefär 45.000:- och räcker i fyra, fem år och det är bra.
Men om alla eller många skulle vilja bidra med 50:- eller 100:- eller mer varje år, små, små spridda såpbubblor som egentligen inte kostar mycket, ja då kan det bli flera och större ballonger, som kan hjälpa igång fler projekt."

Sätt in din gåva på FTS postgiro, märk den “Mårtens fond”.
VÄLKOMNA ATT SÖKA!!!
Lena och Mimmi

Information från styrelsen

Stipendiet för år 2004 på tiotusen kronor tilldelades FTS forumteater i Sverige.
Utdelningen skedde i samband med festivalen på Haga slott i Enköping år 2004.

Styrelsens motiv för att använda stipendiesumman är följande:
att fördjupa den demokratiska processen i FTS
att ta tillvara på medlemmarnas kunnande och intresse för FTS

Styrelsen har beslutat att använda stipendiet till att träffa medlemmar regionalt. Styrelsen kommer att hålla i regionala träffar och detta skall vara slutfört före festivalen år 2005.
Förutom regionala träffar ska FTS för stipendiet förbättra och aktivera FTS hemsida. I nuvarande skick är en första del klar att använda. FTS ska arbeta fram en strategi för att öka medlemsantalet i föreningen. De regionala träffarna är ett medel för att nå det målet. (Se protokoll från den 2/12-04) Det kommer att ske en ekonomisk redovisning när detta arbete är slutfört.


Styrelsen
gm/ Lennart Ottosson, ordförande.