Nyheter

01.03.2005 Forumteaterfestival i Norrköping 6-8 maj 2005

01.03.2005 The Nordic ForumTheatre Seminar 2005
 
Läs mer »

01.03.2005 Sök bidrag ur Mårtens fond
 

09.01.2005 E-postlista!
Du FTS-medlem som inte fått senaste information per e-post v.g. sänd din e-postadress till Ylva Möller
halsalarande@telia.com.
Ylva Möller, sekr.
Tfn: 0121-204 37
070-304 90 91