The Nordic ForumTheatre Seminar 2005
 
Främjande av Demokrati

Demokrati existerar på många nivåer. Demokrati i relationer, demokrati i grupper, demokrati i organisationer, demokrati i nationer. Hur främjas demokratin - mellan människor, organisatoriskt och globalt? Och hur kan forumteater användas till detta?
 
I höst kommer ett unikt nordiskt forumteaterseminarium att äga rum.
Dagarna kommer att vara fullspäckade av workshops, föreställningar och seminarier från Nordens alla hörn, allt behandlar demokrati ur olika aspekter.
I centrum för seminariedagarna står ett celebert besök från en vitrysk teatergrupp från Teaterhögskolan i Minsk, som genom den svenske regissören Staffan Gerdmar fått lära sig att använda forumteater och som kommer hit och delar med sig av sina erfarenheter från Europas sista diktatur.

När? 7-9 oktober, 2005

Var? På Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg

Mer info kommer inom kort. Se FTS hemsida: www.forumteater.se

Med vänliga hälsningar
arrangörerna för Nordiskt forumteaterseminarium